תצפית #385244, זקן-תיש מדברי, 1 באפריל 1954

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

זקן-תיש מדברי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 באפריל 1954
אילנה אדר
מישור הרוחות
178971\507073