תצפית #385245, בקיה אנטולית, 22 במאי 1958

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בקיה אנטולית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
22 במאי 1958
מ. זהרי
ואדי רובין (נ. שורק)
נחל שורק
175090\648665
נ.צ. מוערך, גיליון עשביה