תצפית #385246, שנית רחבת-עלים, 30 באפריל 1929

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שנית רחבת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 באפריל 1929
נח נפתולסקי
שרון, ואדי פאליק - אבו מנטור
ביצת נחל פולג
187061\683860
גיליון עשביה, נ.צ. משוער