תצפית #385248, שנית רחבת-עלים, 2 במאי 1927

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שנית רחבת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 במאי 1927
נח נפתולסקי
שקע מוצף
דר' למגדיאל
191799\673190
גיליון עשביה, נ.צ. משוער