תצפית #385249, נחלית השלוחות, 2 ביולי 1967

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נחלית השלוחות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 ביולי 1967
דן פרי
ערוצון זורם ליד מג'דל שמס
חרמון 1200 מטר,
271050\796110
גליון עשבייה, נ.צ משוער