תצפית #385250, נחלית השלוחות, 2 ביולי 1984

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נחלית השלוחות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 ביולי 1984
אבי שמידע
שולי מעיין ליד נמרוד, 1050 מטר
החרמון
270081\794350
גליון עשבייה נ.צ משוער