תצפית #385269, ציפורנית חופית, 26 ביוני 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ציפורנית חופית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 ביוני 2018
דותן רותם
דיונות חול חצי מיוצבות
חולות קיסריה
193412\710112






צילומים

img of
img of
img of