תצפית #385400, אכילאת ארם-צובא, 8 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אכילאת ארם-צובא
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 במאי 2018
דר בן נתן
מרב לבל
מדרון סלעי אל הנחל
צפונית לעומר
185934\577959