תצפית #385402, אגמון שרוע, 11 ביוני 2018

דיווח העדר מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אגמון שרוע
דיווח העדר
11 ביוני 2018
מימי רון
פארק השרון
190797\702192
רעייה כבדה מאוד.

צילומים

img of