תצפית #385405, ולריינית דוקרנית, 30 באפריל 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ולריינית דוקרנית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 באפריל 2017
מנחם אדר
חלקה שהוכשרה אך כרגע אינה מעובדת
נחל שפנים מצפון לבית ג'אן
הר מירון
236524\763812
באותה חלקה גם סגולית הכלאיים. זוהו בדיעבד כעבור שנה על ידי דר בן נתן כך שאין לי פרטים על גודל האוכלוסייה, מספר פרטים וכו'. פשוט צדה את העין שלי - צמח שלא ראיתי קודם, אך לא שלחתי לזיהוי באותו זמן.


צילומים

img of
img of
img of
img of