תצפית #385406, אספקלרית הכלאים, 30 באפריל 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אספקלרית הכלאים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 באפריל 2017
מנחם אדר
טרסה שהוכשרה בצד הנחל, ללא גידול פעיל.
נחל שפנים ליד בית ג'אן
הר מירון
236511\763803
באותה חלקה ולריינית דוקרנית. זוהה בדיעבד כעבור שנה מהתמונה כך שבזמן אמת הסתפקתי בכך שלכדה את העין וצילמתי, אך לא רשמתי פרטים נוספים על האוכלוסייה בחלקה לצערי.


צילומים

img of
img of
img of