תצפית #385408, כשות גס, 16 ביולי 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כשות גס
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 ביולי 2015
שמואל מזר
ערוץ נחל
החרמון
273845\802442
דולינה בערוץ בין שלוחת דובדבן להר-שקד , חרמון. מדרום לדולינת שיאון. נטפל לשלהבית הררית ודגניםצילומים

img of
img of
img of
img of