תצפית #385409, כשות גס, 5 באוגוסט 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כשות גס
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 באוגוסט 2015
שמואל מזר
נטפל לכרם זיתים מדרום לנחל, ולינבוט ואחרים בגדת הנחל.
נחל צלמון, מדרום לאפיק.
236928\753051

צילומים

img of
img of
img of