תצפית #385410, כשות גס, 28 באוקטובר 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כשות גס
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 באוקטובר 2017
שמואל מזר
יער פארק של שיזף מצוי (בעיקר)
רמת-פשחור דרום
סלע עכברה
245581\758275
נטפל לשיזף מצוי
צילומים

img of
img of