תצפית #385411, סיסון קיפח, 15 באוגוסט 2013

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סיסון קיפח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 באוגוסט 2013
שמואל מזר
אפיק נחל דובב
נחל דובב
הר סאסא
238721\771953

צילומים

img of
img of