תצפית #385412, סיסון קיפח, 2 במרץ 2016

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סיסון קיפח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 במרץ 2016
שמואל מזר
נחל שרך
נחל אוכם
230860\775124
אפיק הנחל, שושנות עלים.
צילומים

img of