תצפית #385415, סוף הקרין, 13 בינואר 1984

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סוף הקרין
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
13 בינואר 1984
אבינועם דנין
ביצה מכוסה בחול בעומק 50 ס"מ או יותר.
נחל אלכסנדר
187839\700462