תצפית #385416, סוף הקרין, 1 ביולי 1983

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סוף הקרין
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 ביולי 1983
עדנה חכים
דיונה
מכמורת , בין נחל אלכסנדר ומבואות ים
נחל אלכסנדר
187839\700462