תצפית #385417, גומא הפפירוס, 27 במאי 1980

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא הפפירוס
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
27 במאי 1980
רוחמה ברלינר
ברכת יער
190599\701999
ברכת בטיח