תצפית #385418, גומא הפפירוס, 10 באוגוסט 1954

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא הפפירוס
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 באוגוסט 1954
ד. יפה
אחו גונן
260699\781999
גונן, גדות נחל, בזלת