תצפית #385419, גומא הפפירוס, 2 בספטמבר 1961

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא הפפירוס
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 בספטמבר 1961
שולמית
ביצת ג'למה
209605\736880
נ.צ משוער, גליון עשבייה