תצפית #385495, מפריק נפוח, 22 במרץ 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מפריק נפוח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
22 במרץ 2018
שמואל מזר
מפנה צפוני בחורש טבעי
יער חזון, נחל חזון
236973\756351 (נקודה מקורבת)

צילומים

img of
img of
img of