תצפית #385509, מורטיה קטנת-פרחים, 10 בפברואר 2011

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מורטיה קטנת-פרחים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 בפברואר 2011
אורי פרגמן-ספיר
נחל שחמון
מסיב אילת
193190\389259

צילומים

img of