תצפית #385510, טופח כדורי, 19 במרץ 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

טופח כדורי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
19 במרץ 2018
שמואל מזר
יער
יער לוטם - הר חילזון
232916\753907
צילומים

img of
img of
img of