תצפית #385511, כלך דו-דורי, 25 ביולי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כלך דו-דורי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 ביולי 2018
אורי פרגמן-ספיר
עמק לס
מערב מישור הרוחות
הר הנגב
172938\500947צילומים

img of