תצפית #385534, דוחן הערבה, 16 באפריל 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דוחן הערבה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 באפריל 2017
בר שמש
ערוגה מושקית
קיבוץ סמר
יטבתה
201813\416010

צילומים

img of
img of
img of