תצפית #385535, ניסנית מעוצה, 20 באוגוסט 2012

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ניסנית מעוצה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 באוגוסט 2012
יובל ספיר
החרמון
274645\802376

צילומים

img of
img of