תצפית #385539, בקעצור החורש, 8 ביוני 2011

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בקעצור החורש
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 ביוני 2011
יובל ספיר
מדרון תלול במפנה צפוני
הג'ובה הגדולה
יער מסעדה
268786\790191

צילומים

img of
img of
img of