תצפית #385553, גלדן זוחל, 24 ביוני 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גלדן זוחל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 ביוני 2017
יאיר אור
שולי מטעים
הר רם
274161\794384

צילומים

img of