תצפית #385565, כרבה מזרחית, 12 במאי 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כרבה מזרחית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 במאי 2017
יאיר אור
הר רם
273594\794569 (נקודה מקורבת)
צילומים

img of