תצפית #385580, ברוניקה פרסית, 12 באפריל 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ברוניקה פרסית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 באפריל 2017
יאיר אור
מטע תפוחים
עמק יעפורי
271817\794133

צילומים

img of