תצפית #385602, חרחבינה טובענית, 24 ביולי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חרחבינה טובענית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 ביולי 2018
דר בן נתן
שלולית חורף יבשה
ליד מסיל עסניה
275808\774243


צילומים

img of
img of