תצפית #385604, כשות גס, 28 ביולי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כשות גס
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 ביולי 2018
שמואל מזר
גדת נחל
נחל ראש פנה
שמורת טבע ויער רמת כורזים
256183\766037
יושב על שיזף השיחצילומים

img of
img of
img of