תצפית #385610, גומא שופע, 28 בינואר 2016

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא שופע
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 בינואר 2016
בר שמש
גדל במרכז הנחל
נחל גזר
191431\650832צילומים

img of