תצפית #385611, גומא שופע, 20 ביולי 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא שופע
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 ביולי 2015
בר שמש
ערוץ הנחל העובר בתוך השטח הבנוי
נחל אונו
188318\659248

צילומים

img of