תצפית #385612, גומא שופע, 8 במרץ 2016

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא שופע
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 במרץ 2016
בר שמש
החל אכזב עם גדות עשבוניות, מופרות ברובן
נחל יהוד
188321\658746צילומים

img of