תצפית #385616, גומא שופע, 19 בנובמבר 2014

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא שופע
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
19 בנובמבר 2014
בר שמש
גדות נחל איתן
נחל הירקון - ממערב לבית עלמין ירקון
הירקון
187048\668948