תצפית #385617, גומא שופע, 18 בנובמבר 2014

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא שופע
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
18 בנובמבר 2014
בר שמש
מרכז וגדות תעלה לחה
תעלה ממערב לבית עלמין ירקון
הירקון
187359\668745