תצפית #385622, סם-כלב מזרחי, 25 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סם-כלב מזרחי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 באוגוסט 2018
דותן רותם
מעין דמוי בריכת דגים
שפך נחל דליה
ביצת נחל דליה
192523\719765
הצמחים על הסוללנ