תצפית #385623, לפופית החיצים, 25 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לפופית החיצים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 באוגוסט 2018
דותן רותם
גדות הנחל מעיין
שפך נחל דליה
ביצת נחל דליה
192527\719763