תצפית #385624, כדרורית המים, 16 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כדרורית המים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 באוגוסט 2018
שמואל מזר
מאגר ביוב בנוי קודריה
246086\759067


צילומים

img of
img of