תצפית #385625, פרע מחודד, 15 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

פרע מחודד
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 באוגוסט 2018
שמואל מזר
שמורת טבע נחל שניר
258878\792751 (נקודה מקורבת)

צילומים

img of
img of