תצפית #385626, הדס מצוי, 13 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

הדס מצוי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
13 באוגוסט 2018
שמואל מזר
אפיק נחל
נחל שמאי
243194\763571
גוש של מספר שיחים . פריחה מאוחרת
צילומים

img of
img of