תצפית #385636, ציפורנית חופית, 14 בספטמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ציפורנית חופית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 בספטמבר 2018
עמית מנדלסון
חולות קיסריה
194418\711133צילומים

img of