תצפית #385639, ציפורנית משוננת, 13 בספטמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ציפורנית משוננת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
13 בספטמבר 2018
דר בן נתן
מדרון תלול בשלטון לענת המדבר ונואית קוצנית. גבוה יחסית לאיזור
ליד שמורת להב
183706\582566

צילומים

img of