תצפית #385641, קדד נאה, 29 ביולי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קדד נאה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 ביולי 2018
דר בן נתן
גבעה טרשית בשלטון בני שיח
גבעות להב
184825\585201

צילומים

img of