תצפית #385642, כלך דו-דורי, 7 בספטמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כלך דו-דורי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 בספטמבר 2018
יצחק כהן
בתה
מחל ערער
החרמון
271910\801052צילומים

img of
img of
img of