תצפית #385643, לפופית החיצים, 23 בספטמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לפופית החיצים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 בספטמבר 2018
דותן רותם
בריכה חצי טבעית
שפך נחל דליה
192554\720683


צילומים

img of