תצפית #385648, כרכום דמשקאי ת.מ.הרמון, 26 בספטמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כרכום דמשקאי ת.מ.הרמון
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 בספטמבר 2018
דליה בונס
מדברי
כניסה לבורות לוץ
הר הנגב
162309\490805
מצאנו 7 פרטים ברצועה באורך של כ150 מטר, בדרך הכניסה לבורות לוץ.