תצפית #385650, סתוונית התשבץ, 6 באוקטובר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סתוונית התשבץ
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 באוקטובר 2018
דותן רותם
חורש אלונים ואלות מחשופי סלע
תל חזקה
רכס בשנית
279705\773070

צילומים

img of